STATUT
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Gościkowie,
przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 7/2012
z dnia 13. września 2012 roku.