? - 1939 Brak źródeł na temat powstania i historii pałacu w Gościkowie. Widok na szkołę od strony dawnej ulicy Międzyrzeckiej (Meseritzerstrasse). Zdjęcie wykonane przed 1939 rokiem.
1937 Wybudowanie szkoły powszechnej w Paradyżu, na placu gminnym. Budynek przetrwał do 1946r. (nie udało się ustalić adresu pierwszej szkoły). Składał się z dwóch klas, kancelarii, kuchni i składziku na węgiel.
1939-1945 Brak informacji na temat działalności szkoły; pod koniec wojny w budynku szkolnym stacjonowało wojsko.
VIII 1945 Porządkowanie budynku szkolnego, przygotowanie do działalności edukacyjnej. 
3 IX 1945 Rozpoczęcie roku szkolnego, kierowniczką szkoły jest Albina Słobodzianka. Do szkoły zapisano 83 dzieci. 
12 XI 1945 Powstanie Szkolnego Koła PCK. 
15 XII 1945 Nazwa wsi "Paradyż" została zmieniona na "Gościkowo."
7 II 1946 Otwarcie szkoły w Kaławie i przeniesienie tam części dzieci, do pracy w Kaławie oddelegowano też Albinę Słobodziankę. Nową kierowniczką w Gościkowie została Janina Jabłonowska.
1946 Szkoła liczy 49 uczniów i jedną nauczycielkę. 
16 III 1946 Zapoczątkowanie działalności biblioteki szkolnej. 
X 1947 Rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy. 
 XI 1947  Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej. 
 VIII/IX 1948 Remont pałacu - przyszłej siedziby szkoły. 
 1 IX 1948 Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku. 
IX 1948   Powstanie dwóch drużyn ZHP (męskiej - im. J. Krasickiego i żeńskiej - im. H. Sawickiej). 
 1948/1949  Szkoła liczy 172 i 5 nauczycieli. 
 3 III 1949  Uchwalenie jednogłośnie nadania szkole imienia Marii Konopnickiej.
 I 1951  Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej. 
 IX 1952  Uruchomienie zajęć w modelarni szkolnej. 
VII,VIII 1957   Przeprowadzenie w szkole kapitalnego remontu. 
XI 1957 Otwarcie Wieczorowej Szkoły Przysposobienia Rolniczego.  
XII 1957  Zainstalowanie telefonu. 
1957  Rozpoczęcie współpracy z Państwowym Domem Rencistów.
XI 1961  Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Powszechnego.
VII 1962  Otwarcie przy szkole Schroniska Turystyczno - Krajoznawczego. 
IX 1962  Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" zostaje komitetem opiekuńczym szkoły. 
19 VI 1966   Obchody 20-lecia szkoły.
IX 1966  Reorganizacja szkoły - wprowadzenie klasy VIII. 
1966/1967 Szkoła liczy 234 dzieci i 8 nauczycieli.  
Od 1969  Rozpoczęcie współpracy z Filharmonią Zielonogórską - koncerty umuzykalniające. 
IX 1970   Powstanie czterech nowych klasopracowni: j. polskiego, matematyki, j. rosyjskiego, geografii. 
 14 X 1971 Odznaczenie kierowniczki szkoły Janiny Jabłonowskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  
1973  Odejście na emeryturę długoletniej dyrektorki szkoły Janiny Jabłonowskiej. 
IX 1973  Nowym dyrektorem zostaje Stefan Szyperski. 
Od 1973/1974 Szkoła w Gościkowie zostaje szkołą zbiorczą.  
XII 1973   Gruntowny remont szkoły.
1974/1975  W szkole istniej 10 klas i uczy 10 nauczycieli. 
1975/1976  Wprowadzenie szkoły 10-letniej. 
1 IX 1976   Przekazanie sali gimnastycznej znajdującej się w odrębnym budynku.
 1976/1977  Do szkoły uczęszcza 255 dzieci, uczy 10 nauczycieli. 
 1977/1978  Zorganizowanie Szkolnej Izby Pamięci
 Od 1979  Włączenie do szkoły oddziału przedszkolnego. 
1978/1979   Zawieszenie szkoły dziesięcioletniej i powrót do nauczania ośmioletniego. 
 1 IX 1981  Przejście szkoły na pięciodniowy tydzień pracy.
IX 1983  Rozpoczęcie dowozu do szkół filialnych w Rusinowie i Glińsku dzieci ze wsi: Witosław i Nowy Dworek. 
 X 1985  Podpisanie umowy między zakładem opiekuńczym PGR Witosław a szkołą.
 1985/1986  Szkoła liczy 308 uczniów i zatrudnionych jest 18 nauczycieli. 
 V 1989  Uroczystość nadania szkole imienia Marii Konopnickiej. 
 Od 1990  Wprowadzenie religii do szkoły, nauczaniem zajmują się klerycy Seminarium Duchownego w Paradyżu.
 16 V 1996  Obchody 50-lecia szkoły. 
 31 VIII 1996  Zamknięcie placówek szkolnych w Rusinowie i Glińsku i rozpoczęcie dowozu dzieci od szóstego roku życia do szkoły w Gościkowie.
 1 IX 1999  Reforma edukacji: koniec szkoły ośmioletniej i rozpoczęcie sześcioletniej szkoły podstawowej. 
 2000/2001 Zmiana dyrektora szkoły. Na emeryturę odchodzi Stefan Szyperski, stanowisko obejmuje Barbara Szymańska. 
 10 IV 2002  Przeprowadzenie pierwszego Sprawdzianu Szóstoklasisty. 
 III 2004  Zorganizowanie po raz pierwszy rekolekcji wielkopostnych przez kleryków Seminarium Duchownego w Paradyżu
IV 2004 Realizacja projektu międzynarodowego we współpracy ze szkołą partnerską w Angermunde pt. "Świat baśni."
7 X 2004 Wizyta duszpasterska bpa Adama Dyczkowskiego.
2003/2005 Remont szkoły (poszczególne etapy realizowane są w miesiącach wakacyjnych).
2005 Zainstalowanie nowoczesnej pracowni komputerowej.
2005/2006 Realizacja projektu międzynarodowego pt. "Życie naszych dziadków i pradziadków."
31 V 2006 Obchody 60-lecia szkoły.
18-21 IX 2006 Realizacja projektu międzynarodowego pt. "Spotkanie trzech kultur."
I/IV 2007 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Twórcze myślenie - droga do sukcesu."
VI/IX 2008 Gruntowny remont poddasza, szkoła zyskała nowe pracownie: matematyczną, przyrodniczą, j. niemieckiego, komputerową.
6 VII 2009 Otwarcie przy szkole Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich.
7 XII 2009 Wizyta duszpasterska bpa Stefana Regmunta.
15 XII 2009 W ramach programu rządowego "Radosna szkoła" szkoła wzbogaca się o salę zabaw.
12 III 2010 W szkole rusza pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Biblijnego "Biblista - Junior."
VI/IX 2010 Remont generalny Budynku "B" zostaje przystosowany do potrzeb przedszkolaków oraz wyposażony w nowoczesną kuchnię i stołówkę.
IX 2010 Realizacja projektu międzynarodowego pt. "Przyroda naszych okolic."
X 2010 Otwarcie oddziału przedszkolnego.
13 IV 2011 W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpiecznie do celu, odbyło się spotkanie prowadzone przez aktorkę, Dorotę Stalińską pt. "Bezpieczny na szóstkę."
15 IV 2011 II edycja Powiatowego Konkursu Biblijnego "Biblista - Junior."
14 VI 2011 Pierwszy "Festiwal Rodzinny" zorganizowany przez oddział przedszkolny prezentujący całoroczne dokonania dzieci.
IX/XI Budowa boiska typu "Orlik."
15 XII 2011 Rozpoczęcie zbiórki pieniędzy na zakup sztandaru szkoły - I Kiermasz Bożonarodzeniowy.
22 III 2012 Zbiórka pieniędzy na kiermaszu wielkanocnym.
26 IV 2012 III edycja Powiatowego Konkursu Biblijnego "Biblista - Junior."
14 VI 2012 Poświęcenie i nadanie sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościkowie im. Marii Konopnickiej.