PSP.Gosc-1/13

                                                                                                                                                                                Gościkowo, dnia 16.12.2013 r.

ZAWIADOMIENIE


Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Barbarę Szymańską z siedzibą w Gościkowie 9; 66-200 Świebodzin, tel/fax (068 39 110 78); występujący jako "Zamawiający" - zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), że w wyniku przeprowadzonego postępowania o wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

"Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gościkowie"

wybrano jako najkorzystniejsze oferty poszczególnych pakietów:

Pakiet I: Pieczywo i wyroby piekarnicze - wybrano ofertę "Agnes" Agnieszki Multan Gościkowo 41

Pakiet II: Nabiał i przetwory mleczarskie - wybrano ofertę "Agnes" Agnieszki Multan Gościkowo 41

Pakiet III: Artykuły ogólnospożywcze - wybrano ofertę "Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Import - Export; Andrzej Jaśniewicz ;Sulechów ul. Sezamkowa 11.

Pakiet V: Warzywa świeże i ziemniaki - wybrano ofertę "Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Import - Export; Andrzej Jaśniewicz; Sulechów; ul. Sezamkowa 11.

Pakiet VI: Mięso wieprzowe świeże i przetwory mięsno-wędliniarskie - wybrano ofertę "Agnes" Agnieszki Multan Gościkowo 41

Pakiet VII: Drób świeży i produkty drobiowe - wybrano ofertę Przetwórstwo Drobiu "Pajcz" - Tadeusz Pajcz; Kargowa ul. Szkolna 4.

Pakiet IX: Świeże Jaja - wybrano ofertę "Agnes" Agnieszki Multan Gościkowo 41

W postępowaniu złożono 12 ofert na 7 w/w pakietów. Jedynym kryterium była cena. Wykonawcy przedstawili najniższą cenę, spełnili wymagania określone w ogłoszeniu.