Zadania:

  •  Propagowanie zdrowej żywności oraz zasad racjonalnego odżywiania się.
  •  Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie dzieciom aktywności ruchowej.

L.p.

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Podejmowanie z dziećmi działań mających na celu wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków.

Nauczyciele

Cały rok

2.

Zorganizowanie rodzinnego festynu w ogrodzie przedszkolnym promującym zdrowe odżywianie oraz zabawy ruchowe.

Nauczyciele

Rodzice

V - VI

3.

Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Moja rodzinka żyje zdrowo”

Rodzice

IV

4.

Wyrabianie u dzieci przeświadczenia o konieczności spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin (zajęcia kulinarne)

Nauczyciele

Cały rok

5.

Udział dzieci i rodziców w zajęciu popołudniowym pt.

„Ja, mama i tato ćwiczymy w zimie i latem”

Nauczyciele

Rodzice

I – II

V

6.

Spotkanie z pielęgniarką.

Pielęgniarka

IV

7.

Wycieczka do Ośrodka Zdrowia w Jordanowie

Nauczyciele

IV

8.

Promowanie zdrowia poprzez prezentowanie dzieciom wierszy, opowiadań, bajek, piosenek i filmów o tematyce zdrowotnej.

Nauczyciele

Cały rok

9.

Wykonanie gazetki „Zdrowo się odżywiam”

Nauczyciele

III – IV

10.

Podejmowanie z dziećmi działań mających na celu wspólne przygotowywanie posiłków.

Nauczyciele

Cały rok

11.

Wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych podczas samodzielnego przygotowywania posiłków.

Nauczyciele

Cały rok

12.

„Dzień Marchewki” – święto wewnątrzprzedszkolne.

Nauczyciele

X

13.

„Dzieci nie jedzą śmieci” – wykonanie plakatu przez dzieci i nauczycieli prezentującego niezdrowe produkty.

Grupa 5-6 latków z wychowawczynią

III

14.

Upowszechnianie picia wody, mleka.

Nauczyciele

Cały rok

15.

Uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, grach w ogrodzie przedszkolnym oraz w sali.

Nauczyciele

Cały rok

16.

Wykorzystywanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne:

  • Inicjowanie ruchów prowadzących do poznawania własnego ciała, wyczucia ciężaru, czasu i przestrzeni;
  • Inicjowanie ruchów kształtujących związek dziecka z otoczeniem;
  • Inicjowanie ruchów prowadzących do współdziałania w grupie;
  • Inicjowanie ruchów prowadzących do współdziałania z partnerem;
  • Łączenie wykonywania ruchów z tzw. „opowieścią ruchową”
  • Wykonywanie ruchów odzwierciedlających podkład muzyczny

Nauczyciele

Cały rok

17.

Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych

lub zorganizowanych).

Nauczyciele

Cały rok

18.

Zorganizowanie w przedszkolu olimpiady sprawnościowej.

Nauczyciele

VI

19.

Organizowanie spacerów i wycieczek oraz zapewnienie dzieciom ruchu na świeżym powietrzu.

Nauczyciele

Cały rok

20.

Obserwacje przyrodnicze podczas spacerów, wycieczek.

Nauczyciele

Cały rok

21.

Wykorzystywanie różnorodnych materiałów, rzeczy do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

Nauczyciele

Cały rok

22.

Dostarczanie wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowemu stylowi życia z uwzględnieniem zdrowia psychicznego, racjonalny wypoczynek, eliminowanie napięć, lęków, stresów – techniki relaksacyjne.

Nauczyciele

Cały rok

23.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w budynku oraz poza nim.

Nauczyciele

Cały rok

24.

Nawiązanie ścisłego kontaktu z logopedą w celu eliminowania wad wymowy u starszych dzieci.

Nauczyciele

Logopeda

Cały rok

25.

Prowadzenie zajęć logopedycznych z całą grupą w celu usprawnienia narządów mowy.

Nauczyciele

Logopeda

Cały rok

26.

Udział w zawodach sportowych „Aktywni”

Nauczyciele

Rodzice

IX