Plan współpracy z rodzicami w oddziale przedszkolnym na rok 2014/2015

 

Zadania

Sposób realizacji

 

Organizacja spotkań z rodzicami

 

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.
 • Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
 • Wybór przedstawicieli do rady rodziców.
 • Uzyskanie deklaracji rodziców na uczestnictwo w religii, zajęciach logopedycznych, wycieczkach.

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów      dziecięcej twórczości.
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce zachowaniu.
 • Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.
 • Rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, oraz diagnozie gotowości szkolnej
 • Przekazywanie rodzicom wyników diagnozy dzieci.

 

 

Współpraca z rodzicami

 

 • Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci na tle grupy.
 • Organizowanie warsztatów popołudniowych.
 • Pozyskiwanie sponsorów.
 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców (aktualne artykuły na tematy wychowawcze, prezentacje wierszy i piosenek, zapoznanie z tematyką kompleksową).
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w wykonaniu strojów.
 • Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości przedszkolnych.
 • Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych.