WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Obserwacje przyrody- wycieczka na łąkę, do parku i lasu. nauczyciele w grupach wrzesień, maj
Gromadzenie okazów przyrody nieożywionej: - systematyczne wzbogacanie kącików przyrody w związku ze zmianami pór roku. cały rok nauczyciele w grupach
Wykonanie "zielnika." październik nauczyciele w grupach
Spotkanie z leśniczym - rozmowa na temat "Jak mogę pomóc zwierzętom przetrwać zimę?" listopad p. Mirosława Siuda
Dokarmianie ptaków. okres zimowy nauczyciele w grupach
Posadzenie drzewka w przedszkolnym ogrodzie. kwiecień nauczyciele w grupach, leśniczy
Prowadzenie doświadczeń w kąciku przyrody (np. oczyszczanie wody, badanie czystości śniegu itp.). cały rok nauczyciele w grupach
Wzbogacanie kącików przyrodniczych w sprzęt ułatwiający obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. cały rok dyrektor
Urozmaicenie kącika czytelniczego w książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej. cały rok nauczyciele w grupach
Projekcja filmu i pogadanka na temat ochrony przyrody. marzec-kwiecień p. Mariusz Mleczak
Poznanie znaczenia wody dla życia roślin i zwierząt oraz życie człowieka. cały rok nauczyciele w grupach
Zachęcanie do picia czystej niegazowanej wody. cały rok nauczyciele w grupach
Wyrabianie u dzieci przeświadczenia o konieczności spożywania warzyw
i owoców (zajęcia kulinarne).
cały rok nauczyciele w grupach
Zachęcanie rodziców do uczestnictwa
i pomocy w prowadzonych zajęciach
i akcjach ekologicznych:
- pogadanka na temat segregowania odpadów
- teatrzyk pt. "Przygoda w ekolandii"
- "Ratujmy drzewa" - zbiórka makulatury
kwiecień,maj,kwiecień nauczyciele w grupach
p. Wioleta Majchrzak,
rodzice
- "Sprzątanie świata"
- marsz ekologiczny
- rodzinny konkurs plastyczny pt. "Wiosenne przebudzenie"
kwiecień, kwiecień, marzec nauczyciele w grupach
p. Mirosława Siuda
p. Wioleta Majchrzak, rodzice
- udział w kiermaszu bożonarodzeniowym i wielkanocnym "Zabawka ze skrawka"
- zorganizowanie dla rodziców i dzieci warsztatów popołudniowych "Dobre rady na odpady" (wykorzystanie opakowań do prac technicznych i plastycznych)
- Dzień "Latawca"- zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu
- Światowy Dzień Pluszowego Misia

grudzień, kwiecień, październik, listopad
nauczyciele w grupach
p. Felicja Sinkiewicz
p. Mirosława Siuda