Tegoroczne obchody Dni Europejskich w Publicznej Szkole Podstawowej w Gościkowie odbywały się w dniach 12.-19. czerwca.
Organizatorem przedsięwzięcia były Mirosława Łoniewska i Agnieszka Drozdalska.

Nadrzędnymi celami, jakie przyświecały inicjatywie, było: poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu historii, kultury i tradycji państw Unii Europejskiej; kształtowanie postaw patriotycznych oraz proeuropejskich, a także budowanie tradycji szkoły.

Do prezentacji wybrano 4 kraje europejskie, w tym Polskę. Klasy I-III oraz każda klasa starsza  opracowała jeden kraj, tzn. przygotowała wystawę dotyczącą dorobku, gospodarki, kultury, turystyki, zabytków oraz część artystyczną uwzględniającą język, tradycje oraz degustację potraw charakterystycznych dla danego kraju. Towarzyszyło temu wiele radości i emocji.

20. czerwca odbył się finał Dni Europejskich, gdzie przedstawiciele klas zmagali się z różnymi zadaniami sprawdzającymi wiedzę o danych krajach. Wszyscy uczestnicy uznali uroczystość za bardzo udaną.

Jak wynika z rozmów z niektórymi rodzicami, impreza okazała się ciekawym pomysłem na rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, nauki poprzez zabawę, budzenia wrażliwości na innych, empatii.
Wszystkim dziękujemy za aktywne włączenie się w naszą akcję.

(kliknij aby przejść do galerii)