Od 1 do 7 grudnia uczniowie brali udział w tzw. ,, Dniach bez agresji ", podczas których rozmawiali na temat tego, czym jest konflikt i jak go rozwiązywać nie stosując przemocy, czym różni się złe zachowanie od dobrego oraz co to są emocje towarzyszące naszym zachowaniom. Podsumowaniem tych działań był wybór Króla i Królowej Grzeczności w klasach I - III - Bartka Borowicza oraz Hani Bonin  a w klasach IV - VII Mistrza Dobrego Zachowania - Gosi Nocuń i Pawła Ratajczaka. Gratulujemy !!!